DISRUPT YOUR BUSINESS PROGRESS WITH THE DEGITAL TRANSFORMATION
IS NOW
Trang chủ / Tin tức cập nhật

05/06/2021 01:46:00 AM Digital conversion
Từ khóa: Admin

Comments

Popular posts

12/14/2020 5:00:00 AM

Lễ công bố “Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”.

Ngày 3 tháng 12 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Lễ công bố “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc USAID/Việt Nam, bà Ann Marie Yastishock đồng chủ trì Lễ công bố với sự tham gia của hơn 300 đại biểu của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

7/23/2021 3:00:00 AM

Công bố Gói hỗ trợ xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

(Hà Nội) - Ngày 22/7/2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện đã công bố Gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

1/7/2022 4:26:00 PM

Doanh nghiệp đầu tiên năm 2022 nhận hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số

Sáng ngày 06/1/2022, Các chuyên gia của Chương trình đã có buổi làm việc trực tiếp tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn MT để công bố Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

9/26/2021 1:27:00 AM

Hội thảo thương mại xuyên biên giới trong nền kinh tế số cross - border trade in a digital economy

Ngày 9/9/2021, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến khởi động Chương trình hỗ trợ “Bệ phóng 90 ngày cùng Amazon” dành cho hơn 50 doanh nghiệp.

Image

REGISTER FOR SUPPORT

Connect with us