TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP

Hệ thống NOVA IMAGING gồm năm phân hệ hoạt đông theo mô hình Client-Server cải tiến, Server đóng vai trò thu nhận, lưu trữ, bảo mật yêu cầu của người dùng:

 • Phân hệ thu nhận và lưu trữ hình ảnh từ thiết bị chụp (Store).
 • Phân hệ điều phối và đẩy thông tin chỉ định từ hình ảnh thu được từ thiết bị chụp ảnh vào bộ phận phân tích.
 • Phân kệ kết nối và đồng bộ dữ liệu với Data center.
 • Phân hệ quản lý và truyền nhận hình ảnh qua LAN, Internet (Server).
 • Phân hệ xử lý và hỗ trợ phân tích hình ảnh (Client).

TÍNH NĂNG CỦA GIẢI PHÁP

Kết nối hệ thống quản lý thông tin

Hỗ trợ việc kết nối với hệ thống Thông qua điện tử tại tổng cục (theo chuẩn XML, JSON hoặc chuẩn quy định riêng) lấy chỉ định dịch vụ.

Đồng bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin

NOVA-IMAGING sẽ đồng bộ dữ liệu hình ảnh này với thông tin phiên làm việc. Lúc này hình ảnh và thông tin hành chính của phiên làm việc đã được đồng bộ và quản lý thống nhất.

Kết nối thiết bị chụp

Hình ảnh sẽ được kết nối và chuyển về máy chủ của hệ thống để lưu trữ và đồng bộ với dữ liệu trung tâm.

Hỗ trợ xem ảnh và chú thích hình ảnh

Hình ảnh đã được thu nhận, đồng bộ với thông tin hành chính, các Kỹ thuật viên có thể truy xuất xem hình ảnh và tiến hành phân tích, chú thích hình ảnh.

Thu nhận và lưu trữ hình ảnh

Ngay sau khi các Kỹ thuật viên hình ảnh thực hiện kết xuất hình ảnh lên Server của, hình ảnh sẽ được lưu trữ tại hệ thống máy chủ.

Xử lý ảnh

Hiển thị hình ảnh của thiết bị chụp ảnh lựa chọn hình ảnh để phân tích.Các chức năng xử lý ảnh cơ bản: Phóng ảnh ,di chuyển ảnh ...

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

  Chức năng quản lý:

  • Hiển thị danh sách phiên làm việc​.
  • Bộ lọc, tìm kiếm​

  Chức năng thống kê

  • Thống kê lịch sử dữ liệu​.
  • Xuất báo cáo​

  Chức năng xử lý ảnh

  • Hiển thị hình ảnh của thiết bị chụp ảnh.
  • Lựa chọn hình ảnh để phân tích
  • Cấu hình phím tắt chức năng.
  • Các chức năng xử lý ảnh cơ bản:​
  • Phóng ảnh
  • Di chuyển ảnh
  • Kính lúp tại chỗ
  • Xoay ảnh
  • Chỉnh sáng tối ảnh theo WW/WL
  • Đo khoảng cách​…​

  LỢI ÍCH MANG LẠI BỞI NOVA IMAGING

  ĐỐI VỚI KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH

  Có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ trung tâm giám sát, điều hành.
  Thông tin được quản lý đồng bộ, tập trung, dễ dàng xem lại được lịch sử các phiên làm việc.

  ĐỐI VỚI KỸ THUẬT GIÁM SÁT

  Nhận được hình ảnh của các phiên làm việc gần như ngay lập tức mà không cần phải xuống công trường.
  Đưa ra những quyết định hỗ trợ ngay trên hệ thống. Theo dõi, giám sát được hoạt động từ xa.

  ĐỐI VỚI QUY TRÌNH CHUNG

  Nâng cao chất lượng dịch vụ và độ chính xác của phân tích hình ảnh. Giảm thời gian chờ đợi phân tích hình ảnh đối với ca khó vì có thể tham khảo phân tích của các chuyên gia ngay trên hệ thống.Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động.