NOVA TRANSFER

 • Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh NOVA-TRANSFER được xây dựng từ các chuyên gia xử lý ảnh đầu ngành, cho phép xử lý, lưu trữ, phân phối và hiện thị các dữ liệu dạng hình ảnh theo các dạng khác nhau như JPEG,PNG, … và các loại ảnh đặc thù từ các thiết bị tạo ảnh như máy soi X- Quang, ảnh huỳnh quang số, ảnh số, máy cộng hưởng từ
 • Hệ thống thực hiện chia sẻ phân phối ảnh thông qua các hệ thống truyền thông linh động để phục vụ cho việc theo dõi, phân tích thông tin dựa trên hình ảnh..
 • NOVA-TRANSFER là giải pháp tổng thể trong điều hành, quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ cho các hệ thống thiết bị chụp ảnh bao gồm: Kết nối hệ thống quản lý; Kết nối thiết bị chụp hình, lưu trữ và truyền tải hình ảnh tới các trạm làm việc.​

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NOVA TRANSFER

Hệ thống NOVA TRANSFER gồm năm phân hệ hoạt đông theo mô hình Client-Server cải tiến, Server đóng vai trò thu nhận, lưu trữ, bảo mật yêu cầu của người dùng:

Phân hệ thu nhận và lưu trữ hình ảnh từ thiết bị chụp (Store)

Phân hệ điều phối và đẩy thông tin chỉ định từ hình ảnh thu được từ thiết bị chụp ảnh vào bộ phận phân tích

Phân hệ xử lý và hỗ trợ phân tích dữ liệu (Client).

Phân hệ quản lý và truyền nhận dữ liệu qua LAN, Internet (Server)

Phân kệ kết nối và đồng bộ dữ liệu với Data center

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG TRANSFER

  Phân hệ kết nối thiết bị chụp:

  • Phân hệ có chức năng hỗ trợ giao tiếp với tất cả các loại thiết bị chụp xử dụng tia X thu nhận hình ảnh từ các thiết bị chụp.​Đồng bộ thông tin hình ảnh với thông tin phiên làm việc..

  Phân hệ kết nối với các hệ thống khác:

  • Phân hệ này đảm nhận việc giao tiếp với các hệ thống thông tin khác để nhận thông tin phiên làm việc, tổ chức dữ liệu và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Đồng bộ với hình ảnh và cung cấp các dịch vụ trả dữ liệu cho các hệ thống thông tin quan lý liên quan.

  Phân hệ NOVA-SERVER:

  • Server cung cấp dịch vụ ứng dụng, phân phối dữ liệu hình ảnh cho các máy trạm làm việc, điểm truy cập hình ảnh qua hệ thống mạng LAN của bệnh viện và mạng Internet giúp các kỹ thuật viên có thể truy xuất hình ảnh và dữ liệu phiên làm việc dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi.

  Phân hệ NOVA-Viewer:

  • Viewer là phần mềm cho phép các Kỹ thuật viên thao tác với hình ảnh và dữ liệu phiên làm việc, đồng thời tiến hành xử lý, đo đạc..​ Viewer kết nối với Server truy xuất hình ảnh và thông tin của phiên làm việc và cung cấp các công cụ làm việc cho Kỹ thuật viên trên môi trường WEB..

  LỢI ÍCH MANG LẠI BỞI NOVA TRANSFER

  ĐỐI VỚI KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH

  Có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ trung tâm giám sát, điều hành.
  Thông tin được quản lý đồng bộ, tập trung, dễ dàng xem lại được lịch sử các phiên làm việc.

  ĐỐI VỚI KỸ THUẬT GIÁM SÁT

  Nhận được hình ảnh của các phiên làm việc gần như ngay lập tức mà không cần phải xuống công trường.
  Đưa ra những quyết định hỗ trợ ngay trên hệ thống. Theo dõi, giám sát được hoạt động từ xa.

  ĐỐI VỚI QUY TRÌNH CHUNG

  Nâng cao chất lượng dịch vụ và độ chính xác của phân tích hình ảnh. Giảm thời gian chờ đợi phân tích hình ảnh đối với ca khó vì có thể tham khảo phân tích của các chuyên gia ngay trên hệ thống.Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động.